You are currently viewing Ανθρωπιστικές και Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες  της IEEE

Ανθρωπιστικές και Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες της IEEE

  • Post author:
  • Post category:IEEE News

Το να είσαι μέλος της IEEE είναι πολύ περισσότερα από το να παρακολουθείς κάποιες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Το να είσαι μέλος σημαίνει πως σου δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχεις σε πολλές εθελοντικές ομάδες και προγράμματα προσφέροντας τις γνώσεις για ανθρωπιστικό όφελος.

Η IEEE δεσμεύεται να προωθήσει την τεχνολογία προς όφελος της ανθρωπότητας. Μέσα από τα ποικίλα ανθρωπιστικά και φιλανθρωπικά προγράμματα του ΙΕΕΕ, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να συμβάλουμε – είτε μεγάλες είτε μικρές – στη βελτίωση της ανθρώπινης κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε στάδιο της δέσμευσης του ΙΕΕΕ μέσω της συμβολής του χρόνου σας, του ταλέντου και του θησαυρού σας. Μαζί, η δύναμη και η εμβέλεια του δικτύου IEEE μπορούν να αξιοποιηθούν για να κάνουν τη διαφορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναλυτικότερα:

Ieee Foundation:

Ως φιλανθρωπικό σκέλος της  ΙΕΕΕ, η IEEE εμπνέει τη γενναιοδωρία των χορηγών να επιτρέψουν προγράμματα IEEE που βελτιώνουν την πρόσβαση στην τεχνολογία, ενισχύουν την τεχνολογική παιδεία και υποστηρίζουν την τεχνική εκπαίδευση και την επαγγελματική κοινότητα της IEEE.

Ieee Sight:

Το Πρόγραμμα  για την Ανθρωπιστική Τεχνολογία (SIGHT) είναι ένα δίκτυο εθελοντών IEEE σε ολόκληρο τον κόσμο που συνεργάζεται με κοινότητες  και με τοπικούς οργανισμούς για την αξιοποίηση της τεχνολογίας για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Epics In Ieee:

Το EPICS της IEEE δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνεργαστούν με τοπικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή τεχνικών γνώσεων για την υλοποίηση λύσεων για τις μοναδικές προκλήσεις μιας κοινότητας.

Ieee Smart Village:

Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια δημιουργεί ευκαιρίες και βελτιώνει τη ζωή σε απομακρυσμένες κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Ieee Humanitarian Activities Committee (HAC):

Η Επιτροπή Ανθρωπιστικών Δραστηριοτήτων IEEE (HAC) παρέχει μια σειρά πόρων που εμπνέουν και επιτρέπουν στους εθελοντές της  IEEE σε όλο τον κόσμο να πραγματοποιούν και / ή να υποστηρίζουν ανθρωπιστικές δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο.

Ieee-ETA Kappa Nu:

Το IEEE-HKN αποτελεί πρώιμο δείκτη επιτυχίας και αναγνωρίζει την ακαδημαϊκή αριστεία, την ηγεσία, τον εξαιρετικό χαρακτήρα και την εξυπηρέτηση των φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών, των μηχανικών και των επαγγελματιών.

Ieee Life Members Committee:

Η Ieee Life Members Committee, μια κοινή επιτροπή του IEEE και του ΙΕΕΕ Foundation, παρέχει ηγετική θέση στην αναγνώριση και υποστήριξη των συμφερόντων των μελών του IEEE Life και των μελλοντικών (LMs) σε δραστηριότητες του IEEE συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, IEEE Life Member Affinity Groups και του IEEE Life Member Newsletter.

Ieee History Center:

Η αποστολή του Ieee History Center είναι να γνωστοποιήσει στο κοινό τη σημαντική κληρονομιά της μηχανικής, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση της τεχνολογίας και στην αύξηση της τεχνολογικής παιδείας.

Ieee Power and Energy Society Scholarship Plus Initiative:

Εκτιμάται ότι η βιομηχανία ενέργειας και ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα βιώσει όσο και το 50% κύκλο εργασιών σε μηχανικούς και υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τη διαθεσιμότητα μηχανικών υψηλής ποιότητας και υψηλής τεχνογνωσίας. Η πρωτοβουλία IEEE PES Υποτροφία Plus ιδρύθηκε για να προσελκύσει περισσότερους φοιτητές που συμμετέχουν στη βιομηχανία Power & Energy.

Ieee Internet Initiative:

Το διαδίκτυο επέτρεψε την τεράστια καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τα κοινωνικά οφέλη και το μέλλον της προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντικό να συνδεθεί το εκτιμώμενο 50% των ανθρώπων του κόσμου που παραμένουν μη συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο.

Ieee Empowered a Bilion Lives:

Ο στόχος του διαγωνισμού IEEE Empower a Billion Lives είναι να βοηθήσει την παγκόσμια κοινότητα να δημιουργήσει και να επιδείξει βιώσιμες λύσεις για ενεργειακή πρόσβαση, οι οποίες είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμες και που μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα ώστε να επηρεάσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια.

Ieee-Usa Community Outreach Initiative (the move project):

Η Κοινοτική πρωτοβουλία IEEE-USA Community Outreach (το πρόγραμμα MOVE Project) προσφέρει ένα κινητό πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για την παροχή βοήθειας στα θύματα φυσικών καταστροφών με βραχυπρόθεσμες λύσεις επικοινωνιών, υπολογιστών και ισχύεις.

IEEE Student Branch | University of Western Macedonia

Executive Committee http://ieee.uowm.gr

Connect with us:

https://www.facebook.com/ieeeuowmgr/

https://twitter.com/ieeeuowm

https://www.instagram.com/ieee_uowm/